Lương tối thiểu vùng 2020: Nhiều nơi tăng hơn 20,6%

Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động áp dụng từ ngày 01/01/2020.

Ngoài việc tăng mức lương tối thiểu vùng, tại Dự thảo này còn điều chỉnh nhiều Vùng từ Vùng IV lên Vùng III, từ Vùng III lên Vùng II. Cụ thể như sau:

Thay đổi lương tối thiểu vùng 2020
Lương tối thiểu vùng 2020

– Các huyện Ba Tri, Bình Đại, Mỏ Cày Nam thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Đông Sơn, Quảng Xương thuộc tỉnh Thanh Hóa; thị xã Cửa Lò và các huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên thuộc tỉnh Nghệ An; huyện Cẩm Khê thuộc tỉnh Phú Thọ được điều chỉnh từ Vùng IV lên Vùng III.

Nghĩa là, mức lương tối thiểu vùng tại các khu vực này tăng từ 2.920.000 đồng/tháng lên thành 3.430.000 đồng/tháng (tăng khoảng 17,5%).

– Thành phố Bến Tre và huyện Châu Thành thuộc tỉnh Bến Tre; huyện Đồng Phú thuộc tỉnh Bình Phước được điều chỉnh từ Vùng III lên Vùng II.

Nghĩa là, mức lương tối thiểu vùng tại các khu vực này tăng từ 3.250.000 đồng/tháng lên thành 3.920.000 đồng/tháng (tăng khoảng 20,6%).

Nếu được ban hành thì văn bản này sẽ thay thế cho Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Nguồn: Internet.

Trả lời

Close Menu
Call Now Button